Strona główna    O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

Jakie dokumenty należy przygotować dla Agencji Nieruchomości

2008-08-28
Jakie dokumenty należy przygotować dla Agencji Nieruchomości

Każdy właściciel, chcący zbyć swoją nieruchomość, powinien liczyć się z tym, że samo zgłoszenie się do agencji nie wystarczy. Wprawdzie istnieją biura, które bez większych problemów pozyskują do swej oferty nieruchomości niesprawdzone, o nieuregulowanym stanie prawnym, licząc na szybki i łatwy zysk, zupełnie nie biorąc pod uwagę konieczności zabezpieczenia interesów stron transakcji.

One jednak z profesjonalnymi agencjami pośrednictwa mają niewiele wspólnego. Aby zapewnić potencjalnym kontrahentom poczucie bezpieczeństwa, rzetelny pośrednik, wymagał od niego będzie kompletu dokumentów, ustalających dane jego, zgłaszanej nieruchomości, oraz relacji prawnej wyżej wymienionych – mówi Małgorzata Papaj, prawnik z Agencji Jartom (www.jartom.pl).
Zanim agent nieruchomości podpisze umowę pośrednictwa i przystąpi do działania, właściciel, który zamierza zbyć nieruchomość, będzie musiał udokumentować fakt, że jest rzeczywistym jej właścicielem, a jeśli należy ona do osoby prawnej,(np. jest własnością spółki) fakt, że jest on prawnie umocowany do działania w jej imieniu. Ponadto, powinien przedstawić dokumenty dotyczące samej nieruchomości, a więc określające jej położenie, obszar i rodzaj.
Bez wątpienia, dokumentem potwierdzającym tożsamość zgłaszającego się do agencji właściciela jest dowód osobisty. Jeśli działa on w imieniu spółki, koniecznym będzie przedłożenie odpisu z KRS, stanowiącego swoistego rodzaju ‘dowód osobisty’ spółki, na podstawie którego pośrednik ustali, czy zgłaszający jest rzeczywiście umocowany do jej reprezentacji.

Profesjonalny pośrednik jest dociekliwy. Nie dopuszcza do sytuacji, gdy oferując klientowi nieruchomość sam nie zna jej sytuacji prawnej. Podstawowym dokumentem, mówiącym o stanie prawnym nieruchomości, którego przedłożenia powinien wymagać jest księga wieczysta. Jest to dokument prowadzony dla nieruchomości, w którym odnotowywane są wszelkie zmiany jej dotyczące, takie jak zmiana właściciela, czy obciążenia. Odpis księgi wieczystej uzyskuje się w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, chyba że jest już księgą zmigrowaną. Migracja ksiąg wieczystych jest bez wątpienia dużym udogodnieniem, a polega na przeniesieniu ich treści do jednego, usystematyzowanego zbioru informatycznego (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych).Wówczas wystarczy udać się do sądu, w którym jest dostęp do tej Bazy, niekoniecznie w miejscu położenia nieruchomości i uiszczając opłatę w kwocie 30 zł. złożyć wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej.

Profesjonalny pośrednik zna nieruchomość. Trudno wyobrazić sobie, że pośrednicząc przykładowo przy sprzedaży gruntu inwestycyjnego, agent nie zna jego położenia czy powierzchni . Takie informacje znajdują się w wypisie z rejestru gruntów i budynków, który właściciel nieruchomości może uzyskać w starostwie. Wypis ten jest dokumentem, który opisuje nie stan prawny, ale samą nieruchomość, a więc jej położenie, obszar, oraz obręb ewidencyjny, w jakim dana nieruchomość się znajduje. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w przypadku, gdy istnieją rozbieżności pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej a w wypisie z rejestru gruntów i budynków, pierwszeństwo ma wypis.

Profesjonalny pośrednik dba o dobro stron transakcji. Nie może pozwolić sobie na żadne potknięcia. Oprócz danych dotyczących powierzchni nieruchomości, przed podpisaniem z właścicielem umowy pośrednik powinien bezdyskusyjnie poznać przeznaczenie nieruchomości. Przykładowo oferowanie inwestorowi chcącemu wybudować halę magazynową nieruchomości o niesprawdzonym przeznaczeniu, może narazić go na śmieszność, gdy z czasem okaże się, że proponowana inwestorowi nieruchomość jest przeznaczona np. na pola uprawne. Przeznaczenie gruntu pośrednik sprawdzi uzyskując od właściciela wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dana gmina go uchwaliła, lub decyzję o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu.

Profesjonalny pośrednik wie więcej niż mówią mu dokumenty. Chodzi tu o znajomość stanu rzeczywistego nieruchomości. Pośrednicząc przy wielu transakcjach sprzedaży gruntów inwestycyjnych agenci Jartom wiedzą, jak ważna jest osobista wizyta na nieruchomości, która ma być oferowana potencjalnym klientom. Oprócz stanu prawnego nieruchomości mającej być przedmiotem pośrednictwa istotne jest również poznanie jej otoczenia, jakości dróg dojazdowych, czy odległości od węzłów komunikacyjnych, mających duże znaczenie logistyczne.Małgorzata Papaj, JARTOM,


Kontakt w sprawach najmu hal:
Zadzwoń:
+48 510 ... zobacz numer
Natalia Mika
Negocjator ds. Najmu
e-mail:
natalia.mika@jartom.pl


Zadzwoń:
+48 516 ... zobacz numer
Małgorzata Papaj
Manager ds. Najmu
e-mail:
mpapaj@jartom.plKontakt w sprawach zakupu lub budowy hal:

Zadzwoń:
+48 502 ... zobacz numer
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu
e-mail:
kbranecka@jartom.pl


<< powrót do listy artykułów

SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
Nowy obiekt koło Warszawy
2006 - 2020 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt